وضعیت شبکه

اخبار و اطلاعیه ها

هم اکنون مشکل زمان بندی شده شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Servidor Web Hosting 1 اطلاعات php
Servidor Streaming 11 اطلاعات php
Servidor Streaming 3 اطلاعات php
Servidor Streaming 6 اطلاعات php
Servidor Streaming 7 اطلاعات php
Servidor Streaming 9 اطلاعات php
Servidor Web Hosting 10 اطلاعات php
Servidor Web Hosting 6 اطلاعات php
Servidor Web Hosting 7 اطلاعات php